CENY ZA VÝROBU REKLAMNÝCH PRODUKTOV

PLATNÝ OD  21. 11. 2023 


Reklamny oznam 100 € 

Komerăné info 50 €

Reklamny spot 1 hlas 500 € 

Reklamný spot 2 hlasy 790 € 

Sponzorsky odkaz 250 € 

Spracovanie PR vstupu 300 €

Samostatný článok 6800 € 

Video reportáž 12000 €


STORNO POPLATKY 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a tým zrušiť potvrdenú kampaň v prípade, ak zašle písomné odstúpenie od Zmluvy, alebo žiadosť o zrušenie kampane najneskôr 30 pracovných dní pred termínom začatia reklamnej kampane.


Všetky ceny sú uvedené v eurách a bez DPH.