CELOPLOŠNÝ CENNÍK REKLAMNÉHO VYSIELANIA 

PLATNÝ OD 19. 2. 2023


Časové pásmo:                 

17:00 – 19:00 

19:00 – 23:00 


Cena za vysielanie reklamného spotu:

150 €

180 €


Cena za vysielanie reklamného oznamu:

120 €

70Hudba a pozdrav na požiadanie

Chcete potešiť svojich blízkych, priateľov alebo známych? 


Podmienky odvysielania:

- uhradený poplatok 10 € na Paypal účet 

-  text gratulácie (poslať cez mail) 

-  mená gratulantov (poslať cez mail) 

- potvrdenie o zaplatení poplatku 

reklama@hitradioslovakia.com


platbu môžete uhradiť:

Ak budete text želania posielať prostredníctvom e-mailu a nedostanete v pracovných dňoch do 24h odpoveď, overte si doručenie