OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj ako ,,zákon č. 18/2018 Z. z.)  laut.ag Seilerstraße 7  78467 Konstanz Deutschland,  subjekty údajov o podmienkach, za akých sú spracovávané osobné údaje 


1. Prevádzkovateľom a zodpovedným za obsah rádia je: 

Laut AG, Seilerstraße 7, D-78467 Konstanz (Nemecko) Fax: 07531 – 69238 – 11

Amtsgericht Freiburg i. B. HRB 381837 USSt-ID: DE213331580 Vorstand: Rainer Henze (CEO) 


2. Vaše práva  

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli akýmkoľvek spôsobom inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať dozornému orgánu.


3. Zodpovedná osoba za online ponuku:

Kontakt na zodpovednú osobu: e-mail: hitradio.slovakia@gmail.com  (prosím žiadne propagačné e-maily) 

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek ku spracovaniu Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu alebo na laut.ag


4. Otázky pre úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail alebo sa obráťte priamo na osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej organizácii:

Alexander Cordas:  datenschutz@laut.ag


5. Poznámka k GEMA a GVL

laut.fm je rádio financované z reklamy. Za našich DJov platíme všetky poplatky GEMA a GVL, ako aj náklady na streamovanie.

Na to musíme urobiť reklamu. Marketingový pracovník je RMS. laut.fm je služba spoločnosti LAUT AG. 


6. Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále rozvíjame a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. 

Bohužiaľ nemôžeme prijať zodpovednosť za správnosť akéhokoľvek obsahu na tejto webovej stránke, najmä obsahu poskytnutého tretími stranami.

Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo nezákonný obsah, ihneď nás kontaktujte Kontaktné údaje nájdete: TU


7. Oznámenie o autorských právach

Všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty) podlieha autorským právam. 

V prípade potreby budeme stíhať neoprávnené používanie častí obsahu našej stránky.

Obrázky, fotografie a grafika na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom.